ARTICLE
ได้รับความสนใจจากฝรั่งเศส

 

 

บริษัท ชาดอยช้าง จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มีนิสิตจากประเทศฝรั่งเศส เลือกมาศึกษาและฝึกงานที่สวนชาธรรมชาติดอยช้าง แสดงให้เห็นว่า ชาดอยช้างมีชื่อเสียงกว้างไกลถึงยุโรป ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่มีนิสิตจากต่างประเทศ สนใจมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการผลิตชา โดยวิธีการทางธรรมชาติ 100% ตามที่บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว  การเลือกมาศึกษาและฝึกงานที่บริษัทชาดอยช้างของนิสิตจากฝรั่งเศสครั้งนี้ ทำให้ทางบริษัทได้รับรู้ว่า ชาของเรามีคุณภาพที่ดีเยี่ยม และปลอดสารพิษอย่างแท้จริง และทำให้ทราบว่าการทำชาโดยวิธีการธรรมชาติ 100 % หรือปลอดสารพิษของเรานั้น ยังมีคนให้ความสนใจ และต้องการเรียนรู้วิธีการเฉพาะในสวนชาธรรมชาติดอยช้างแห่งนี้ ซึ่งถือว่ามันคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการทำงานอย่างหนักของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา