ARTICLE
วิธีการชงชา

วิธีการชงชา


1.อุณหภูมิน้ำร้อนที่ใช้ชงชาควรอยู่ประมาณ + 90˚c
เทน้ำร้อนล้างกาชาก่อน 1 ครั้ง เทน้ำทิ้งให้หมดกาแล้วจึงใส่ใบชาลงไป 1/3 ของกาชา (ไอน้ำที่ยังเหลืออยู่ในกาชาจะค่อย ๆ ปลุกใบชาให้ตื่นจากภวังค์ ทีละน้อยอันจะทำให้มีกลิ่นหอมขับออกจากใบชา)
2.อีก 2-3 นาที ต่อมาเทน้ำร้อนลงในกาชา น้ำร้อนจะทำให้ใบชาตื่นจากภวังค์อย่างเต็มที่
3.เทน้ำร้อนให้เต็มกาชาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 4 นาที จึงรินน้ำชาออกมาเก็บไว้ในเหยือกแก้วต่างหาก ควรรินน้ำให้หมดกา (ชาจะมีรสขม ถ้าทิ้งน้ำชงชาไว้ในกาชาเกินกว่า 4 นาที)
4.รินชาจากเหยือกแก้วลงในถ้วยดื่ม ควรรินโดยยกเหยือกสูงกว่าถ้วย 1 ฟุต เพื่อให้น้ำชาได้รับออกซิเจนก่อนดื่ม จะทำให้รสชาติดีขึ้น
5.ยกถ้วยขึ้นดมกลิ่น – ตาสังเกตดูสีของน้ำชา – (สีทองสำหรับชาอูหลงแต่จะมีสีเขียวอ่อนถ้าเป็นชาเขียว) –
6.ชิมให้ชื่นใจ


วิธีการดื่มชา

 

 

                แก้วดมกลิ่นใบชา  1  ชุด มี 2  ชิ้น  คือ  แก้วดื่ม  และแก้วดมกลิ่น    มีวัฒนธรรมในการดื่ม และดมกลิ่นใบชา  เมื่ออยู่ในวงสนทนา ,  ประชุม หรือปรึกษา   เขาจะนำขนมแกล้มใบชา   เช่น ขนมไว้พระจันทร์,   ขนมเปี๊ยะ  และ  น้ำชา   ออกมารับแขก   ภาชนะใส่น้ำใบขา  จะมีฝากครอบ น้ำใบชา  การรับน้ำใบชาระหว่างในสนทนาอยู่ จะเคาะนิ้ว  3  ครั้ง  แสดงการขอบคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสริฟ์น้ำชา  จากนั้นการดื่มน้ำชาเกิดขึ้น