วิธีการดูแล

วิธีการดูแลสวนชาโดยวิธีการธรรมชาติ (PURE ORGANIC)

การทำปุ๋ยหมัก

การให้ปุ๋ยกับต้นชา เน้นปุ๋ยที่หมักเอง เพื่อมั่นใจในคุณภาพของปุ๋ย โดยปราศจากสารเคมีใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้ต้นชาได้รับ
แร่ธาติที่สำคัญอันประกอบไปด้วย

  • โปรตีน
  • โคโรฟิล
  • น้ำมัน (จากเปลือกและเมล็ดถั่วลิสง)
  • ไนโตรเจน

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักของไร่ชาดอยช้าง

ปลูกถั่วลิสง ระยะเวลาในการปลูก ประมาณ 3 เดือน ถึงจะนำมาทำ ปุ๋ยหมักได้
นำถั่วที่ได้มาสับก่อนจะนำไปทำ ปุ๋ยหมัก
ทำการหมักปุ๋ยถั่วลิสง ประมาณ 20-30 วันจึงจะนำไปใช้ได้

วิธีการกำจัดแมลง โดยไม่ใช้สารเคมี

ชาดอยช้าง เป็นผลิตภัณฑ์ ชาเขียวอูหลง ต้นชาสืบสายพันธ์ ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากประเทศไต้หวัน ไร่ชาที่ผลิตใบ ชาสดของชาดอยช้างนี้ มีพื้นที่เพาะปลูกชา 50 ไร่ ซึ่งมีขนาดเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมแบบชีวภาพและรักษา คุณภาพชา สวนชาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการทำเกษตรกรรมแบบชีวภาพเน้นหนักในเรื่องการไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ใช้แต่สารชีวภาพ จึงทำให้ยอดชามี กลิ่นหอม หวน ยั่วยวน เป็นที่ต้องตาต้องใจของแมลงศัตรูพืช เป็นอย่างยิ่ง ไร่ชาดอยช้าง จึงใช้วิธีการกำจัดแมลง โดยวิธีชีวภาพ 7 วิธี ดังนี้
1.การป้องกันและกำจัดแมลงด้วยมือโดยการเด็ด
ออกแล้วนำไปทำลายทุกๆเช้า
2.การป้องกันและไล่แมลงโดยการพ่นน้ำหมัก
ชีวภาพไล่


3.การป้องกันและกำจัดแมลงโดยการปักป้ายดัก
แมลง (เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด)


ซึ่งป้ายดักแมลง ที่เห็นดังในรูป แสดงให้เห็นว่าไร่นี้ มีวิธี
การกำจัดแมลงแบบชีวภาพ ยิ่งไร่ชาที่ไหนมีป้ายดักแมลง
อยู่เยอะมากๆ แสดงว่าไร่นั้นปลอดสารเคมี
4.การป้องกันและกำจัดแมลงโดยการใช้ตัวห่ำ
ตัวเบียนกินแมลง(วิธีนี้ไม่ได้ผลดีนักมีปัญหาเรื่องมด
โจมตีตัวห่ำ และตัวเบียน)

                                                                                                      (แมลงที่ใช้ตะเกียงดักจับ)
5.การป้องกันและกำจัดแมลงโดยการใช้ตะเกียงดักจับแมลงในตอนกลางคืน

6.การทดลองการให้ปุ๋ยขิง+ตะไคร้                                              (แปลงชาที่ไม่ได้ทำการทดลองให้ปุ๋ยขิง+ตะไคร้ )

 

จากการที่ได้ทดลองให้ปุ๋ยขิง+ตะไคร้นั้น ได้สังเกตพบว่าแปลงที่ทดลองให้ปุ๋ยขิง+ตะไคร้นั้น มีการแตกยอดดี ใบดี
ลำต้นสมบูรณ์ดี แมลงไม่ค่อยรบกวน เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ทำการทดลอง ดังรูป

7. การกำจัดแมลงโดยใช้นกตามธรรมชาติ
8. การป้องกันและกำจัดแมลงโดยการตัดยอดชาที่
ถูกแมลงรบกวนจนเหลืองหงิกออกเพื่อไล่แมลง