PRODUCT » ชานิรันดร

ชานิรันดร

Product ID : 10

ชาปลอดสารพิษ ผสมผสานด้วยกระบวนการพิเศษกับสมุนไพรไทย ได้แก่ ตะไคร้ ขิง ขึ้นฉ่าย ดอกคำฝอย สรรพคุณเน้นในเรื่องช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง

Weight : 80g. g.
Price : 300 THB
Size : 80g.
Tea item per package : 1 Piece
Qty Order :