PRODUCT » ชุดกล่องของขวัญชาดอยช้าง

ชุดกล่องของขวัญชาดอยช้าง

Product ID : 002

ชุดกล่องของขวัญ (Doi Chang Gift Box) กล่องสีเขียว ขนาด กว้างxยาวxสูง : 20.5x8x32 ซม.ด้านหน้ามีรูปถ้วยชา สัญลักษณ์ของชาดอยช้าง ชาบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ จำนวน 2 ถุง ถุงละ 50 กรัม คือชาพรีเมี่ยม และ ชาสุพีเรียร์

Weight : 100g. g.
Price : 650 THB
Size : 100g.
Tea item per package : 2 Piece
Qty Order :